فرم نظر سنجی از سایت

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
جنسیت
آیا مطالب این سایت برای شما مفید بوده است؟
آیا محتوای این سایت پاسخگوی نیاز شما بوده است؟
آیا به نظر شما طراحی و رنگ آمیزی این سایت خوب بوده است؟
لطفا نظرات خود را بفرمایید.