ندا رحمانی

مهندس ندا رحمانی  
مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر – نرم افزار
 پست الکترونیک : nedarahmani@qums.ac.ir  
تلفن تماس :05-33336001 داخلی 2084
 شرح وظایف :
–  پشتیبانی فنی و تخصصی سرور پورتال دانشگاه

– طراحی، نگهداری، حمایت و پشتیبانی فنی و تخصصی از توسعه صفحات وب (کلیه پورتال ها)

– طراحی، نگهداری ، پیاده سازی و بروز رسانی صفحات پورتال اصلی  و زیرپرتال آمار و فناوری اطلاعات 

– رسیدگی به امور کارشناسان نرم افزار پورتال و سامانه eprints

– ارزیابی ماهانه و دوره ای زیر پورتال های تابعه دانشگاه

–  همکاری با کمیته وبومتریکس  جهت ارتقای رتبه دانشگاه

–  برگزاری کارگاه های آموزشی به کارکنان و کارشناسان درخصوص نرم افزار پورتال و سامانه eprints

– عضو کمیته توسعه دولت الکترونیک دانشگاه و تهیه گزارشات مربوطه