یعقوب رمضانی

مهندس یعقوب رمضانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کامپیوتر – نرم افزار
پست الکترونیک : yramezani@qums.ac.ir
تلفن تماس :02833344632 – 5-33336001 داخلی 2377

 شرح وظایف :

- مسئول آنتی ویروس دانشگاه
- مدیریت و پشتیبانی 31 سرور
Slave آنتی ویروس دانشگاه

- مسئول پایش برنامه عملیاتی وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه

- کارشناسی فنی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه

- کارشناسی فنی بر اجرای قراردادهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات

- تهیه و تدوین گزارش های تخصصی در حوزه آنتی ویروس

- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه آنتی ویروس برای کلیه کارشناسان مراکز

- نماینده راهبر دولت همراه در
 دانشگاه

- نظارت و پیگیری بر روند تهیه فایل پشتیبان
 (Backup data ) از داده ها  بصورت دوره ای و آرشیو آنها (سرورهای آنتی ویروس، HIS، نوبت دهی)

- نگهداری و پشتیبانی از سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

- نگهداری و پشتیبانی از
HIS مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن

- نگهداری و پشتیبانی از سمانه نوبت دهی
مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن