تماس با ما

آدرس : قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره تماس مستقیم: ۳۳۲۳۵۶۱۰ (۲۸) (۹۸+)
شماره تماس داخلی: ۶-۳۳۳۳۶۰۰۱  داخلی  (۲۳۷۰)
فکس :۳۳۳۵۵۱۶۲ (۲۸) (۹۸+)