معاونت ها

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

 سامانه دانش آموختگان
 سامانه ثبت نام
 سامانه هیات جذب 
سامانه آموزش مداوم (MIS)
سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی (MEDED)
 صدور پروانه ساخت
 صدور پروانه مسئول فنی
 صدور پروانه تاسیس و بهره برداری
 صدور مجوز لگوی ایمنی و سلامت
 صدور مجوز وزن و بسته بندی
 صدور مجوز گواهی بهداشت
 صدور شناسه نظارت کارگاهی
 صدور مجوز استفاده از گواهی HACCP، ایزو ۲۲۰۰۰
 انتقال مکان داروخانه
 تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه
 ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در همان محل
 تحویل داروی مخدر به بیماران سرطانی و صعب العلاج
 صدور مجوز تاسیس داروخانه برای افراد حقیقی در منطقه مورد نیاز

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

صدور مجوز شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای
صدور مجوز انجام معاینات سلامت شغلی
ثبت نام نیروهای طرحی
ثبت نام نیروهای قراردادی

 توزیع نیروهای متخصص
صدور معرفی نامه بیماران خاص
تاییدیه گواهی پزشکی
صدور گواهی تندرستی
صدور گواهی اشتغال به کار پزشکان
رسیدگی به شکایات
صدور پروانه موسسات
توزیع نیروهای طرحی
صدور کارت اهدا عضو

میز خدمت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 

درخواست پرونده الکترونیکی بیمار
درخواست ثبت شکایت و پیگیری

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

معاونت توسعه مدیریت و منابع

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

فرم ثبت شکایات

فرآيند انتشار مقاله در مجله علمي – پژوهشی دانشگاه
فرآیند ثبت نام در سامانه جامع پژوهش
 سامانه نقل و انتقالات