شبکه و مرکز بهداشت
شبکه بهداشت آبیک
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
فرم ثبت شکایات  (پیگیری)
  فرایند جذب پزشک خانواده
 برنامه حمایتی تغذیه ای مادران باردار و شیرده 
 بازرسی از کارگاهها 
 رسیدگی به شکایات بهداشی در خصوص بهداشت حرفه ای
 تهيه وتوليد رسانه 
 آموزش بدو خدمت 
 خود مرافبتی فردی (سفیر سلامت خانوار) 
رسیدگی به شکایات
 صدور پروانه های قانونی موسسات پزشکی 
 استعلاجی پرسنل شبکه بیشتر از 21 روز
  صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 صدور و اصلاح پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 صدور، اصلاح و تمدید پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، ظروف و بسته بندی
 صدور ، اصلاح و تمدید شناسه تولید کارگاهی 
 فرآیند مراقبت مادر باردار 
 صدور کارت داوطلبان سلامت
  جذب پزشک خانواده  
 نظارت از خانه های بهداشت 
 ارائه خدمت به کودکان
 صدور مجوز شیر مصنوعی یارانه ای 
فرایند نظارت از خانه های بهداشت 
ارائه خدمت به میانسالان
ارائه خدمت به کودکان
معاینات جوانان
غربالگری پدیکولوز
برنامه حمایتی تغذیه ای مادران باردار و شیرده
 برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 5 سال
 برنامه کمک غذایی مادران باردار و شیرده نیازمند به حمایت های تغذیه ای  
ارائه مراقبتهای تغذیه ای به استثناء بیماری ها
ارائه مراقبت های تغذیه ای در بیماری ها
تایید کارکرد
پذیرش بیماران دندان پزشکی
وارنیش تراپی کودکان 3تا 6 سال
وارنیش تراپی دانش آموزان 6تا14 سال
معاینات دهان و دندان کلیه گروههای سنی
شناسایی بیماران دارای اختلالات روانپزشکی
شناسایی بیماران آسیب های اجتماعی ( کودک آزاری و همسرآزاری )  

 

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

مرکز بهداشت شهید بلندیان
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
فرم ثبت شکایات  (پیگیری)

خدمات مادران
خدمات کودکان
خدمات نوین سلامت سالمندان
خدمت ترویج تغذیه با شیر مادر

مراجعه دانشجو جهت جمع آوری داده های پایان نامه
فرآيند اجرايي بررسي وضعیت مصرف دخانیات و مواد مراجعه کننده
فرآيند اجرايي بررسي وضعیت سلامت روان مراجعه کننده
فرآيند اجرايي بررسي وضعیت سلامت اجتماعي مراجعه کننده
 فرآيند مشاوره و ارائه خدمات به مراجعین مرکز مشاوره بیماريهای رفتاری
 فرآیند انجام واکسیناسیون مننژیت سربازان
 فرآبند ارائه خدمت به مراجعین مشکوک به بیماری سل
 فرآیند ارائه خدمت به مراجعین دچار حیوان گزیدگی
 فرآیند انجام واکسن آنفولانزای فصلی

شبکه بهداشت آوج
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
فرم ثبت شکایات  (پیگیری)
شبکه بهداشت بویین زهرا
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
فرم ثبت شکایات  (پیگیری)
رسیدگی به شکایات بهداشتی شهروندان از طریق سامانه ۱۹۰
صدور کارت سلامت برای پیشه وران مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
صدور کارت سلامت شغلی
بازرسی از واحد های متقاضی صدور صلاحیت بهداشتی کارگاه های خدماتی، صنایع، واحد های کشاورزی و کارگاه های خانگی
مشاوره ازدواج
فرایند خدمت ترویج تغذیه با شیر مادر
فرآیند خدمت باروری سالم
فرایند خدمات نوین سلامت سالمندان
فرآیند شیر مصنوعی
برنامه حمایتی تغذیه ای مادران باردار و شیرده
فرایند اموزش بدو خدمت
نحوه دریافت کارت بهداشت
مشاوره روان 
فرایند جذب پزشک
صدور کارت بهداشت برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
خدمات سلامت مادران
خدمت بازدید مشترک با نیروی انتظامی و برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز عرضه دارو ( عطاری، باشگاه بدنسازی ) و کارشناسی کالای قاچاق اقلام مکشوفه
صدور گواهی اشتغال پزشکان ،دندانپزشکان و کارشناسان شاغل در مراکز درمانی
شبکه بهداشت تاکستان
پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
 فرم ثبت شکایات  (پیگیری)
 فرآیند شیر مصنوعی