نظرسنجی بخش نامه های استانی
در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز اجرای بخش نامه حقوق شهروندی به منظور حفظ و کرامت مردم و ارتقای پاسخگویی دستگاه های اجرایی استان به مراجعین ، بازرسی نامحسوس صورت می گیرد


لزام در کاربرد کلیه فرآیندهای مرتبط با داروخانه بصورت الکترونیکی  

با توجه به بخشنامه شماره 665/24674 مورخ 98/04/11 سازمان غذا و دارو در خصوص عملیاتی شدن نهایی سامانه مدیریت امور داروخانه ها از تاریخ فوق، مقتضی است از این پس کلیه فرآیندهای مرتبط با داروخانه ها، موسسین و مسئولین فنی تحت نظارت هر دانشگاه در سراسر کشور به صورت الکترونیکی در سامانه فوق انجام پذیرد.

لذا ضمن اعلام عدم تایید و عدم انجام فرآیندهای ثبت شده به صورت فیزیکی در دبیرخانه معاونت، لازم است تمامی فرآیندهای ذکر شده صرفا بصورت الکترونیکی انجام شود و عواقب احتمالی ناشی از عدم تحقق موضوع مذکور به عهده موسس و مسئولین فنی داروخانه می باشد.

 فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار دانشگاه جهت پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت بازنشستگان مطابق با قوانین و مقررات مربوطه

 ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی در سال 1398


 تشکیل کمیته وِیزه جهت پیگیری رفع موانع رشد جمعیت کشور 


 ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان وزارت بهداشت و درمان و مراکز تابعه

برگزاری جلسات، همایش ها، کلاس های آموزشی ، سمینارهای آموزشی دانشگاه با استفاده از فناوری های نوین از جمله ویدئوکنفرانس، وبینار ، ارتباطات برخط و ...

 ممنوعیت اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان دانشگاه

 دستگاه اجرایی می تواند کارمند خود را با حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با  درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال بازنشسته نمایند.

 اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی


از شهروندان گرامی دعوت می گردد نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه موارد فوق، در قالب فرم الکترونیکی زیر ارسال نمایند.
باتشکر 
فرم نظرسنجی
نظرسنجی بخش نامه استانی
نام و نام خانوادگی
نام بخش نامه
شماره تماس
ارائه نظر و پیشنهاد
 
امتیاز دهی