اخبار اسلایدی
راه اندازی سرویس تبادل اسناد پزشکی مراکز درمانی با بیمه سلامت

1398/4/30 يكشنبه

بر اساس طراحی سرویس های الکترونیکی دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و طی تفاهم نامه ای که با بیمه سلامت ، مقرر شد بزودی پرونده های بیماران بستری دارای بیمه سلامت بصورت الکترونیکی بررسی و بیمه گری گردد. با توجه به آماده سازی زیر ساخت های لازم در این خصوص در حال حاضر مراکز درمانی تابعه دانشگاه امکان ارسال الکترونیکی اسناد پزشکی به سامانه بیمه سلامت را دارا می باشند و در این پروژه در مراحل نهایی استقرار قرار دارد. با توجه به این موضوع از این پس بررسی و بیمه گری پرونده های فیزیکی بیماران بیمه سلامت لغو و بصورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.