اخبار اسلایدی
طرح آزمایشی «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه قزوین، افتتاح می شود

1398/9/5 سه‌شنبه

در نشست هماهنگی طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از افتتاح آزمایشی این طرح در شهر محمدیه استان قزوین، در هفته آینده خبر داد. این نشست، روز ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در محل فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد و دکتر مهرام با اشاره به اینکه طرح مذکور، روز پنجم آذر ماه با حضور مقامی از وزارت بهداشت، افتتاح خواهد شد؛ گفت: طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، همزمان در استان های قزوین، سمنان و شهر کاشان، به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و از اول فروردین ۹۹ در کل کشور اجرا می شود. ایشان افزود: شهر محمدیه که از سال ها قبل، به عنوان یک هزار شهر سالم جهان انتخاب شده، با توجه به پتانسیل بالای فرهنگی، در اجرای این طرح هم از طرف وزارت بهداشت، برای اجرای آزمایشی انتخاب شده است. رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: نقش مشارکت های اجتماعی مردم در بهبود سلامت خودشان، بسیار حائز اهمیت است و «هر خانه، یک پایگاه سلامت» می تواند نقطه عطفی برای اجتماعی سازی سلامت باشد. وی ادامه داد که با اجرای این طرح، بستری فراهم می شود تا ارتباط و مشارکت اجتماعی به خوبی شکل بگیرد و در دل هر خانه، یک سفیر سلامت برای ارتقای سطح سواد سلامت خانوار و جامعه و اقدام های خودمراقبتی آموزش ببیند. آموزش های هفتگی به نماینده خانوارها هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه مرکز بهداشت استان قزوین نیز در خصوص جزئیات این طرح گفت: با شروع طرح، از هر خانوار، یک فرد دارای شرایط و معیارهای مناسب، انتخاب شده و با برقراری ارتباط با داوطلبان سلامت محله خود و شرکت در نشست های آموزشی هفتگی، مطالب مورد نیاز را دریافت کرده و به خانواده منتقل می کند. به گفته علیجانی، افراد انتخاب شده، در سه حوزه پیشگیری، درمان های اولیه و بازتوانی، آموزش دیده و فعالیت خواهند کرد و این مشارکت مردمی، ضامن سلامت جامعه خواهد بود، زیرا آگاهی مردم از حقوق خود در حوزه سلامت و مشارکت در رسیدن به این حقوق، بسیار کمک کننده است. سلامت جامعه، وظیفه یک دستگاه یا سازمان نیست محمد نصیری، فرماندار شهرستان البرز هم با تأکید بر مشارکت کلیه دستگاه های شهرستان برای همکاری در اجرای این طرح، گفت: سلامت جامعه، وظیفه یک دستگاه یا سازمان نیست و تمامی دستگاه ها موظف هستند دانشگاه علوم پزشکی را در اجرای طرح ها و برنامه ها یاری کنند. ایشان از مسؤولان دستگاه ها خواست در اجرای این طرح از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند. گفتنی است، مریم نخستین، شهردار شهر محمدیه نیز برای همکاری و مساعدت در اجرای این طرح کشوری، قول داد. دکتر بهزاد میرزازاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز هم در ابتدای نشست، ضمن بیان خیرمقدم، از مسؤولان شهرستان بخاطر داشتن عزم جدی برای همکاری در این طرح قدردانی کرد.