اخبار اسلایدی
تهیه و تدوین پیک آماری سال 97 دانشگاه

1398/9/10 يكشنبه

پیک آماری سال 97 دانشگاه با هدف دستیابی به اطلاعات منسجم وکامل از عملکرد آماری معاونت‌های هفتگانه دانشگاه در سال 1397 تهیه و تدوین گردیده است. این مجموعه جهت بهره‌برداری‌های مورد لزوم در اختیار ریاست محترم دانشگاه قرار گرفته است.