اخبار اسلایدی
برگزاری طرح هر خانه، یک پایگاه سلامت

1398/9/16 شنبه

اجرای طرح کشوری "هرخانه، یک پایگاه سلامت" روز سه شنبه 5 آذر با حضور دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و مسولان استانی و شهرستانی در سالن درالقرآن شهر محمدیه شهرستان قزوین آغاز شد. گفتنی است مراسم اجرای این طرح بصورت زنده از طریق ویدیو کنفرانس توسط وزیر محترم بهداشت در سه شهر پایلوت کشوری، کاشان، سمنان و قزوین که بصورت زنده تحت پوشش شبکه های خبر و سلامت نیز بود، افتتاح گردید. آماده سازی زیرساخت و بستر فنی این ارتباط توسط مدیریت آمار و فناوری دانشگاه و کارشناسان فناوری ارتباطات صورت گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به تحقق ارتقا سلامت و پیشگیری، انجام درمان های اولیه و بازتوانی و توانبخشی در قالب طرح هرخانه یک پایگاه سلامت، افزود: این طرح قرار است کاری کند تا با مشارکت مردم بیماری ها کاهش یافته و نیاز به دارو و درمان کمتر شود. اجرای طرح "هرخانه، یک پایگاه سلامت" منجر به افزایش خود مراقبتی شهروندان و کاهش رفت و آمد در مراکز درمانی می شود.