کارگاه ها
کارگاه بازآموزی پرتال وب دانشگاه برگزار شد

در تاریخ 18 دی ماه 1397 در سایت دانشکده پزشکی کارگاه بازآموزی کار با پرتال دانشگاه باحضور  رابطین زیرپرتال مراکز تابعه دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه مباحث مربوط به آشنایی و ساخت صفحات،منو، درج خبر ، ساخت فرم  و ...توسط کارشناس فناوری اطلاعات ،سرکار خانم مهندس ندا رحمانی ارائه گردید و به کلیه سوالات رابطین درخصوص بخش های مختلف زیر پرتال پاسخ داده شد.