کارگاه ها
برگزاری کارگاه بازآموزی کار با پورتال دانشگاه

در تاریخ 29 آبان ماه 1398 در سایت دانشکده پرستاری و مامایی کارگاه بازآموزی کار با پورتال دانشگاه باحضور  رابطین زیرپورتال مراکز تابعه دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه مباحث مربوط به آشنایی و ساخت صفحات،منو، درج خبر ، ساخت فرم  و ...توسط کارشناس فناوری اطلاعات ،خانم مهندس ندا رحمانی ارائه گردید و به کلیه سوالات رابطین درخصوص بخش های مختلف زیر پرتال پاسخ داده شد.