کارگاه ها
برگزاری کارگاه آموزشی آنتی ویروس تحت شبکه جهت آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات واحد های تابعه دانشگاه

با توجه به و لزوم ارتقای مدیریت آنتی ویروس کلاینت ها در امنیت شبکه دانشگاه ، کارگاه آموزشی آنتی ویروس جهت آموزش کارشناسان فناوری اطلاعات واحد های تابعه دانشگاه در تاریخ 98/8/17 ، ساعت 9 الی 14 صبح در سایت دانشکده پزشکی شهید بابایی برگزار گردید.

در این کارگاه موارد ذیل آموزش و به کلیه سوالات و اشکالات کارشناسان پاسخ داده شد.

  • نحوه ارتقای کنسول مدیریتی آنتی ویروس و آنتی ویروس سرورها 
  • معرفی ویروس های جدید 
  • نکات امنیتی مهم