اخبار اسلایدی
نصب نسخه جدید نرم افزار اتوماسیون آماری (فرابر)

1397/7/16 دوشنبه

در شهریور ماه سال جاری ، نرم افزار اتوماسیون آماری فرابر توسط کارشناس واحد آمار و فناوری اطلاعات به روز و به نسخه جدید ارتقاء یافت . در این نسخه قابلیت های مختلفی به سامانه اضافه شده است که پس از نصب و بروزرسانی قابل بهره برداری برای کارشناسان مربوطه می باشد.