اخبار اسلایدی
تجلیل از فعالین حوزه آمار دانشگاه

1398/9/10 يكشنبه

مشاور محترم اجرایی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بهرامی از همکاران و کارکنان فعال در حوزه آمارمراکز تابعه دانشگاه به پاس قدردانی از زحمات و تلاش‌های انجام شده در جهت تکمیل و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات در راستای توسعه سامانه‌های الکترونیکیموجود و گزارشات دوره‌ایمانند سالنامه آماری دانشگاه با اعطا تقدیرنامه تجلیل نمودند.