اخبار اسلایدی
کارگاه بازآموزی فرمساز پرتال دانشگاه

1398/11/20 يكشنبه

در تاریخ 16بهمن 1398 در سایت دانشکده پزشکی کارگاه بازآموزی فرمساز پرتال دانشگاه باحضور  رابطین زیرپرتال مراکز تابعه دانشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه مباحث مربوط به آشنایی و ساخت انواع فرم های الکترونیکی توسط کارشناس فناوری اطلاعات ،سرکار خانم ندا رحمانی ارائه گردید و به کلیه سوالات کارشناسان پاسخ داده شد.