کارگاه ها
کارگاه آموزشی نحوه کار با سامانه Eprints،انباره علمی دانشگاه برگزار شد

در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی کار با سامانه Eprints دانشگاه جهت آموزش رابطین زیرپرتال ها و میئولین درج پایان نامه دانشکده های دانشگاه برگزار شد.کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دانشگاه، ضمن آموزش مراحل بارگزاری محتوای علمی در سامانه ،به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.