اخبار جدید و مهم
برای کاهش شیوع کرونا ویروس، تماس های افراد را باید کم کرد

1399/1/12 سه‌شنبه

دکتر علیرضا مهرعلیان، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: هر چه از سطح تماس‌ها در جامعه کم کنیم، به نوعی از جابجایی و انتقال بیشتر ویروس کمک کرده ایم؛ زیرا طبق بررسی ها، فرد آلوده در نماس با دیگران، دو تا چهار فرد را آلوده می‌کند، پس بدیهی است که هر چه سطح تماس افراد کمتر شود، درصد آلودگی پایین تر، و به کاهش فراگیری و شیوع آن کمک کرده ایم.

مسؤول مرکز بهداشت شهرستان قزوین، با اشاره به اینکه یک فرد آلوده به ویروس کرونا در صورتی که مسائل بهداشتی را رعایت نکند، می‌تواند در بازه زمانی یک ماه، ۴۰۶ تن را به این بیماری آلوده کند، گفت: در صورتی که این فرد ۵۰ درصد از نکات بهداشتی و همچنین فاصله ۱.۵ متری را  با افراد رعایت کند،  آمار افراد آلوده به این ویروس به ۱۵ تن کاهش می‌یابد و در صورتی که همین فرد ۷۵ درصد از نکات بهداشتی را رعایت کند، تعداد افراد آلوده به این ویروس به یک تن کاهش می‌یابد.

این مقام مسؤول تاکید کرد که از مردم می‌خواهیم با رعایت مسائل بهداشتی و  ماندن در خانه،  از شیوع بیماری کرونا ویروس پیشگیری کنند.

دکتر مهرعلیان تصریح کرد: هم اکنون مراکز خدمات جامع  سلامت 16 ساعته شهرستان قزوین؛ شامل: مرکز خدمات جامع سلامت مینودر، پونک، شهدا، محمود آباد و اقبالیه، آماده پذیرش هستند و همکاران ما در حوزه سلامت به صورت شبانه روز در خصوص کرونا ویروس فعالیت می کنند.