تماس با ما

آدرس : قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره تماس مستقیم: 02833344631
شماره تماس داخلی: 5-33336001  داخلی  2370
فکس : 33355162