حذف اخذ کپی مدارک هویتی در ارائه خدمات
 سامانه پرونده الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها (HIS)
 سامانه مدیریت آموزش (سما)
اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱)
ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی(۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲)

 سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)
ایجاد پرونده الکترونیک سلامت افراد (۱۶۰۴۱۰۲۱۰۰۰)

 سامانه امور داروخانه ها (معاونت غذا و دارو)
صدور پروانه تاسیس داروخانه (ابطال و تاسیس همزمان داروخانه)
تأیید صلاحیت مسئولین فنی داروخانه (صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه )
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی داروخانه

 سامانه صدور پروانه ها (معاونت درمان)
صدور پروانه موسسات پزشکی (۱۶۰۲۱۰۱۳۱۰۰)
تمدید پروانه موسسات پزشکی (۱۶۰۴۱۰۱۲۱۰۱)
ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی( ۱۶۰۲۱۰۱۲۱۰۲)
اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی(۱۶۰۶۱۰۱۲۱۰۳)
لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم( ۱۸۰۵۱۰۱۲۱۰۴)