• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ 
كسب امتیاز كامل توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در ارزیابی برنامه عملیاتی وزارت بهداشت

بر اساس گزارش ارسالی در سامانه ارزیابی عملکرد فعالیت های وزارت بهداشت (HOP) واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در سال 1400 تمامی فعالیتهای محوله از سوی وزارت بهداشت را به صورت 100 درصدی انجام و به اتمام رسانده است.

باتوجه به ابلاغ وزارت بهداشت از سال 1396 تمامی اهداف ابلاغی در حوزه های مختلف از سوی وزارت اعلام و در سامانه HOP ثبت و بارگزاری می شود.

در جهت تحقق این اهداف نیز وظایف و فعالیت های متناسب درج می شود که دانشگاه های علوم پزشکی موظف به انجام فعالیت ها و ثبت گزارش های مربوطه در سامانه می شوند.

در ارزیابی انجام شده در بهمن ماه 1400 واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تمامی فعالیتهای مربوطه را انجام و مستندات مربوطه به تایید همکاران ارزیاب وزارت رسیده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0