مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

مهندس محمد علی علویری 
کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار 

 پست الکترونیک : m.alviri@qums.ac.ir

 تلفن تماس : مستقیم: 02833344631

داخلی: 5-33336001 داخلی 2370


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0